top of page

Všeobecné podmínky

  • Objednávku lze vyřídit jak telefonicky tak e-mailem.

  • U každé námi nabízené služby, pronájmu, je popis, který charakterizuje co služba nebo pronájem obsahuje, pro koho je vhodný, celkové parametry a ceny.

  • Ceny jsou vždy uvedeny s DPH.

  • Cena za dopravu, pokud není uvedena je smluvní.

  • Ceny musí být uhrazeny nejdéle v den pronájmů.

  • Pronájmy musí byt vraceny ve stavu, v jakém si jej nájemce zapůjčil, pakliže tomu tak nebude, bude vše zdokumentováno fotografiemi a požadováno vysvětlení nájemcem, popřípadě domluvena a uhrazena kompenzace za poškození.

  • Nepřízeň počasí nikdo neovlivní, pakliže nebude v den vašeho pronajmu hezké počasí, jsme ochotni nabídnout jiný volný náhradní termín.

  • Při osobním odběru pronájmů, je nájemce povinen zaplatit pronájem před zapůjčením, má možnost zapůjčené věci zkontrolovat a naopak při vrácení pronájmů má pronajímatel právo vrácené věci zkontrolovat. (viz. bod 5)

  • Pronajímatel má právo před půjčením pronájmů věci nafotit, aby nevznikly nepříjemné dohady.

  • Pronajímatel se zavazuje chránit osobní údaje poskytnuté  v souladu nájemce se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2002 Sb.). Poskytnuté osobní údaje jsou využívány zejména za těmito účely: vyřizování objednávek zákazníka, informování zákazníka o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkami.

bottom of page